Category
Learning

COPENHAGEN BOMBAY LEARNING VISION

Vision / Værdier / mission
VISION

Det er Copenhagen Bombay Learnings vision, at styrke børn og unges lyst og kompetencer til at skabe deres egne fortællinger på tværs af faglighed og på tværs af platforme.

Copenhagen Bombay Learning vil udvikle mediebårne fortælleuniverser til børn og unge, der skal inspirere og stimulere den naturligt nysgerrige fortællelyst, således at den enkeltes kompetencer styrkes i retning af skabertrang, innovation og entreprenørskab.

VÆRDIER

Copenhagen Bombay Learning opfatter barnets og den unges muligheder for at arbejde socialt og innovativt, som afgørende for motivationen og evnen til at opsøge, optage og selv opdage ny viden.

MISSION

Copenhagen Bombay Learnings indsatser på området til børn og unge er blandt andet, at spille en afgørende rolle i den overordnede nationale indsats, der fokuserer på at sikre mediekompetencer hos danske børn og unge og kan desuden være et alternativ til de gængse læringsmetoder, der findes på området. I forlængelse heraf skal Copenhagen Bombays lærings mindset også ses i et internationalt perspektiv.