Speechify

Område: Lydgenerering

Pris: Fra 24 $ om måneden

Gratis version: Ja

Vurdering: Superværktøj med mange muligheder - og forskellige stemmer i samme manus

Hvad kan det bruges til lige nu? Læse manus op med forskellige stemmer, maskespeaks og dubs